Beleidsplan

Visie

Alle mensen in Nederland ongeacht geslacht, geaardheid, leeftijd of geloof moeten mee kunnen doen in de maatschappij.

Missie

De missie van Stichting Wish-Omnia is mensen, die het in onze maatschappij even niet redden, hun zelfredzaamheid weer, zoveel als mogelijk, terug te geven. We nemen niet over, maar helpen op weg.

Doel

Mensen op weg helpen die in een impasse terecht zijn gekomen waardoor ze niet mee kunnen doen in de maatschappij. Wish-Omnia wil die mensen helpen de tijdelijke obstakels weg te werken, zodat zij zelf weer verder kunnen. Hierdoor gaan mensen er weer bij horen en krijgen ze weer kansen. We willen dat zij weer naar vermogen kunnen participeren in de maatschappij.

Doelgroep

Mensen die niet door de reguliere hulp verder geholpen kunnen worden met hun problemen.

Op welke manier ondersteunt de Stichting

• De Stichting honoreert ontvangen aanvragen

• De Stichting verstrekt bijdragen in natura.

• De Stichting initieert eigen projecten, of werkt samen met andere hulpverlenende organisaties.

• De Stichting biedt hulp die door ander instanties niet wordt gegeven.

Hoe kan iemand in aanmerking komen voor hulp door de Stichting.

Iemand die denkt in aanmerking te kunnen komen voor tijdelijke ondersteuning van de Stichting kan via de website een aanvraag doen. Ook kan een aanvraag via een hulpverlener gedaan worden.

Voorwaarde voor onze ondersteuning is dat bestaande hulpmogelijkheden zijn onderzocht, maar geen of onvoldoende soelaas bieden. Ook zal eerst in het eigen netwerk naar ondersteuningsmogelijkheden gezocht moeten zijn. Een sociale rapportage maakt deel uit van de aanvraag.

De hulp is in principe eenmalig, en kan niet bestaan uit het slechts geven van financiële middelen. Onze hulp is praktisch en kan bestaan uit goederen of diensten gericht op het in stand houden of het herstellen van de basisbehoeften van de aanvrager. Onze hulp moet er toe leiden dat iemand weer zelfstandig, of eventueel met hulp van anderen, weer kan werken aan zijn of haar toekomst.

Het bestuur van de Stichting beslist of een aanvraag wordt gehonoreerd, en in welke mate.

Hoe komt de Stichting aan haar middelen

De inkomsten van de Stichting bestaan uit giften van Bedrijven, Organisaties en particulieren.

Het bestuur

Leonie van Poecke: secretaris

Yvonne van Biezen: bestuurslid

Montasir Hasson: voorzitter

Regine Siedenburg: penningmeester

Het bestuur van de stichting bestaat geheel uit vrijwilligers, deze zijn maatschappelijk betrokken en zetten zich belangeloos en zonder vergoeding in.

Het Bestuur beheert het vermogen van de Stichting. De ontvangen hulpvragen worden door het bestuur beoordeeld. Voor de beoordeling van aanvragen kan het bestuur zich laten bijstaan door een onbezoldigd adviseur.

Privacy in de berichtgeving van onze projecten: om de privacy van de door ons gesponsorde mensen te kunnen waarborgen zijn hun namen gefingeerd en maken wij meestal gebruik van openbare foto’s en foto’s van pexels ter illustratie. 

Postadres: Rusthofflaan 9 2171 ET Sassenheim
Statutair: Wattstraat 20 2171 TR Sassenheim
RSIN 8206 85 884
Kvk nummer 2734 1654
Telefoon +31 6 28477446 
www.stichtingwish-omnia.nl
info@stichtingwish-omnia.nl 
Bank: NL35 RABO 0172 464 358