Het bestuur van de stichting bestaat geheel uit vrijwilligers, deze zijn maatschappelijk betrokken en zetten zich belangeloos en zonder vergoeding in.

  • Het stichtingsbestuur bestaat uit:
  • Montasir Hasson, voorzitter
  • Leonie van Poecke, secretaris
  • Yvonne van Biezen, bestuurslid
  • Regine Siedenburg, penningmeester

Beleidsplan

Daar waar nodig mensen helpen. Door deze hulp hen op weg helpen om zelf weer verder te kunnen.

Met onze hulp ervoor zorgen dat mensen er gewoon bij kunnen horen, gelijke kansen hebben en daarmee sociale uitsluiting tegengaan.

Stichting Wish-Omnia zet zich zo breed mogelijk in voor de maatschappij.

Met een positieve impuls op eigen kracht verder

Wij bieden materiële hulp voor basisbenodigdheden inzake wonen, hygiëne, onderwijs en gezondheidszorg. Zolang het er maar toe bijdraagt, dat iemand een positieve impuls krijgt en na onze hulp weer op eigen kracht verder kan.

Doel

Wij hebben ons doel bereikt als mensen op eigen kracht weer verder kunnen.

Zo bereiken wij ons doel:
– Honoreren van individuele aanvragen
– Verstrekken van bijdragen in natura
– Het initiëren van eigen projecten

De materiële hulp, die wij mensen kunnen bieden, wordt mogelijk gemaakt door giften en donaties uit het bedrijfsleven. Maar ook particulieren dragen hun steentje bij met schenkingen, door Wish-Omnia bijvoorbeeld als goed doel bij verjaardagen, jubilea , etc. in de schijnwerpers te zetten.