Project “Ieder Kind een Kans”

Ieder kind dat opgroeit in armoede heeft een grotere kans om achterstand op te lopen dan leeftijdgenootjes op het gebied van sociale integratie (door het ontbreken van een mobiele telefoon), op leergebied (door het ontbreken van een laptop voor school), op sportgebied (door gebrek aan sportbenodigdheden) en op het gebied van vervoer (door het ontbreken van een fiets).

Het project “Ieder Kind een Kans” heeft als doel om kinderen met behulp van een Kindpakket gelijkwaardig mee te kunnen laten doen op school en in de maatschappij.

Het Kindpakket bestaat uit de volgende modules:

  • Laptop
  • Mobiele telefoon
  • Fiets
  • Sportbenodigdheden

Gedurende de periode 2023-2024 wordt dit project door Stichting Wish-Omnia uitgevoerd in de Duin- en Bollenstreek en zullen circa 40 Kindpakketten aan 40+ kinderen worden uitgeleverd. Is een kind geholpen met bijvoorbeeld één of twee modules van het pakket, dan wordt het overige budget voor een ander kind gebruikt.

De route van de aanvragen voor een Kindpakket verloopt via onze samenwerking met verschillende instanties en geldt alleen voor kinderen tot en met 18 jaar in de Duin-en Bollenstreek.

Voor meer informatie over dit project kun je contact met ons opnemen.

Het project “Ieder kind een kans” wordt mede mogelijk gemaakt door de volgende fondsen:

Gerelateerde berichten